Σπετσες Χρησιμα | Είστε λίγα κλικ μακριά από τον προορισμό σας!

Σπετσες Χρησιμα

go ferry destination
Book your ferry journey easy and safely with go-Ferry.com!
  • Δήμος: 22980-74.517
  • Αστυνομία: 22980-73.100
  • Αγροτικό Ιατρείο: 22980-72.472
  • Φαρμακεία: 22980-72.480, 72.256
  • Λιμεναρχείο: 22980-72.245
  • Θαλάσσια ταξί: 22980-74.885
  • Μουσείο Σπετσών: 22980-72.416
  • Μουσείο Μπουμπουλίνας: 22980-72.994

Δικτυακός τόπος: www.spetses.gr

2007 GOFERRY © All rights reserved