Σκυρος Χρησιμα | Είστε λίγα κλικ μακριά από τον προορισμό σας!

Σκυρος Χρησιμα

go ferry destination

Δήμος Σκύρου: 22220-91.929
Τουριστική αστυνομία : 22220-91.274
Aγροτικό Iατρείο: 22220-92.222
Λιμεναρχείο: 22220-93.475 (Λιναριά)
Αρχαιολογικό Μουσείο: 22220-91.327
Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Μάνου - Αναστασίας Φάλταϊτς: 22220-91.232

2007 GOFERRY © All rights reserved