Σαμοθρακη Τι να δειτε | Είστε λίγα κλικ μακριά από τον προορισμό σας!

Σαμοθρακη Τι να δειτε

go ferry destination

Snacturary of the great Gods
The Sanctuary was dedicated to the worship and performance of the Mysteries of the Great Gods who dominated during the Greek and Roman period.

The most remarkable monuments and architectural complexes of the archeological site are:

  • The Sacred Precinct
  • The Sanctuary
  • Arsinoi Dome
  • The Propylon of Ptolemeos the Second
  • The Arcade
  • The Palace
  • Nike Monument
2007 GOFERRY © All rights reserved