Οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα

Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου
01 Μαΐου, 2024

Πληροφορίες για τα μέτρα μεταφοράς οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων (AFV) με επιβατικά (Ro-Pax) και φορτηγά πλοία (Ro-Ro).

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της Εφαρμοστικής Εγκυκλίου με αριθμό Πρωτοκόλλου 2070.0/28541/2024 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις 16 Απριλίου 2024, με θέμα: «Επιπρόσθετα μέτρα κατά τη μεταφορά οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων (AFV) από πλοία Ro-Pax και Ro-Ro» και με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων πυρκαγιάς και της εκπομπής τοξικών αερίων στον χώρο του γκαράζ, τα ακόλουθα μέτρα θα τεθούν αμέσως σε ισχύ σε όλες τις εγχώριες ελληνικές διαδρομές:

  • Κατά τη φόρτωση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων (AFV), καταγράφεται ο τύπος και η θέση στοίβαξης στο πλοίο και αντίστοιχες πινακίδες τοποθετούνται από το πλήρωμα σε ευδιάκριτο σημείο πάνω στα οχήματα. Για αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα, ελέγχεται η θερμοκρασία της μπαταρίας
  • Οι επιβάτες/οδηγοί οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως το πλήρωμα εάν λάβουν μήνυμα συναγερμού από το όχημά τους
  • Για αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ελέγχεται για να διασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνει το 40% της συνολικής χωρητικότητάς της
  • Για οχήματα με άλλα εναλλακτικά καύσιμα, όπως υγραέριο ή φυσικό αέριο, οι δεξαμενές δεν επιτρέπεται να γεμίζουν με καύσιμο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής περιεκτικότητάς τους. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος τροφοδοσίας και των δεξαμενών ή των μπαταριών, τα AFV δεν επιτρέπεται να φορτωθούν εκτός εάν αφαιρεθεί ο ελαττωματικός εξοπλισμός. Δεν πρέπει να φορτίζονται ή να μεταφέρονται, ειδικά σε περίπτωση βλάβης όπου δεν είναι σαφές εάν η μπαταρία επηρεάζεται ή όχι. Η ευθύνη για τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή ζημιές στο σύστημα τροφοδοσίας, στις δεξαμενές ή στις μπαταρίες των οχημάτων, βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των οχημάτων
  • Κατά τη στοίβαξη, θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το βάρος των ηλεκτρικών οχημάτων ιδιαίτερα, καθώς σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη του EMSA - Guidance on the carriage of AFVs in Ro-Ro spaces - Final Edition 1.1, 23 Μαΐου 2022, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι κατά μέσο όρο 25% βαρύτερα από τα αντίστοιχα συμβατικά
  • Τα AFV φορτώνονται σε δωμάτια που καλύπτονται από σύστημα CCTV
  • Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα τεχνητού αερισμού στο χώρο του γκαράζ είναι σε λειτουργία (εάν πρόκειται για κλειστό χώρο ro-ro ή ειδικό χώρο σύμφωνα με την Οδηγία 2009/4 ΕΚ) κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Είναι προτιμότερο να φορτώνονται τα οχήματα σε ανοιχτούς χώρους στο κατάστρωμα, εφόσον είναι διαθέσιμος και είναι πρακτικά εφικτό

Τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων (AFV) περιλαμβάνουν:

  1. Υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες)
  2. Οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα
Ψάχνετε για ιδέες; Επιλογή από χάρτη