Ελληνικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Γερμανικά: 0049 22159988995 (τοπική χρέωση Γερμανίας)
Αγγλικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Βρίσκεστε εδώ :: Goferry » Minoan Lines » Πιστοποίηση »


Minoan Lines


Η εταιρική φιλοσοφία της Minoan Lines σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος ακολουθώντας πιστά τις ελληνικές και τις διεθνείς απαιτήσεις (π.χ. MARPOL).
 
guenstige griechenland faehren
Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004, Περιβαλλοντικό Σύστημα Διαχείρισης για "τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και Οχημάτων ", το 2005 από το GERMANISCHER LLOYD.
 
Η Minoan Lines πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική μεταφορά των επιβατών της.
 
Η ποιότητα μαζί με την ασφάλεια προς τους επιβάτες είναι η βασική αρχή της εταιρείας.
 
Όλες οι διαδικασίες της είναι πλήρως εναρμονισμένες και έχουν αναπτυχθεί βάση των απαιτήσεων του προτύπου EN 9001:2000.
 
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία διαθέτει:
 
Άρτια οργάνωση και προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.
Πλοία προηγμένης τεχνολογίας
Την διάθεση και τα μέσα για την συνεχή βελτίωση.
Όλους τους απαραίτητους πόρους.
Τα στελέχη της Minoan Lines είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας προς την Ποιότητα και την Ασφάλεια προσπαθώντας την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες.
 
Η κριτική των συνεργατών και των επιβατών, αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.
 
Tο HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) είναι μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας διαφόρων μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου, από την ανάπτυξη και συγκομιδή των πρώτων υλών μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος.
 
Σκοπός του συστήματος HACCP είναι αφού αναγνωρίσει, να θέσει κάτω από έλεγχο όλους αυτούς τους κινδύνους έτσι που το παραγόμενο τρόφιμο να είναι ασφαλές.
 
Μέχρι τώρα ο έλεγχος της ασφάλειας των τροφίμων στηριζόταν σε εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές σε δείγματα του τελικού προϊόντος. Μια παρτίδα παραγωγής, π.χ. χαρακτηρίζονταν σαν ασφαλής όταν από την εξέταση των δειγμάτων αυτής προέκυπτε απουσία μικροβιολογικών, χημικών ή φυσικών κινδύνων.
 
Η παραδοσιακή όμως αυτή προσέγγιση έχει πολλές αδυναμίες που σχετίζονται τόσο με τα συστήματα δειγματοληψίας και το επίπεδο αβεβαιότητας που αυτά εισάγουν όσο και με τα χαρακτηριστικά της μεθόδου ανάγνωσης (όριο ανίχνευσης, ακρίβεια, επαναληψιμότητα κτλ.). Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η παραδοσιακή προσέγγιση της ασφάλειας των τροφίμων είναι:
 
 
 
Ποια είναι η κατανομή του κινδύνου στην προς εξέταση ποσότητα και ποια η συχνότητα εμφάνισης αυτού;
Πως είμαστε σίγουροι ότι "παγιδέψαμε" τον κίνδυνο στο προς εξέταση δείγμα;
Και αυτά όμως να απαντηθούν ένα είναι σίγουρο ότι δεν έχει ελεγχθεί το 100% των μονάδων παραγωγής.
Αντίθετα το σύστημα HACCP λειτουργεί προληπτικά, εξετάζοντας με συστηματικό τρόπο τους εν δυνάμει κινδύνους και ελέγχοντας αυτούς με απλά μέσα.
Το σύστημα HACCP εφαρμόζεται ανά βιομηχανία, ανά γραμμή και ανά προϊόν. Έτσι γίνεται φανερό κάτι που στο παρελθόν ήταν δύσκολο να γίνει κατανοητό ότι δηλαδή το κάθε τρόφιμο έχει μία μοναδικότητα, ενσωματώνοντας τόσο την ιστορία των πρώτων υλών όσο και την μέθοδο παραγωγής και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης.
 
Η μελέτη HACCP σε κουζίνες και γενικότερα σε δομές μαζικής εστίασης, εκτός από την εγγύηση για μια μεγαλύτερη ασφάλεια στα παραγόμενα τρόφιμα, συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της εταιρείας και στην ταχεία ανταπόκριση σε προκύπτοντα προβλήματα.
/erwtoapanthseis.html
/16-people-gr.html
/giati-goferry.html
Copyright © 2010 goferry.gr® | All rights reserved Powered by: Protostep Ltd.
Web Development & Web Design by webprofile