Ελληνικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Γερμανικά: 0049 22159988995 (τοπική χρέωση Γερμανίας)
Αγγλικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Βρίσκεστε εδώ :: Goferry » Minoan Lines » Όροι Ταξιδιού »


Minoan Lines


Όροι Ταξιδιού

MINOAN LINES - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι υποχρεωτική, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.
Για να είναι δυνατή η καταγραφή, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται:
- ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ
- ΤΟ ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ
- Η ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΑΣ-ΠΑΙΔΙ-ΒΡΕΦΟΣ
Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο Check-in τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παιδιά μέχρι 4 ετών εκδίδουν μηδενικό εισιτήριο (κατηγορία infant) και μόνο στη Οικονομική θέση (Economy Class Seat/Deck)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Οι φοιτητικές τιμές ισχύουν μόνο για κατόχους φοιτητικής κάρτας που σπουδάζουν σε Ελληνικά ιδρύματα. Οι φοιτητές ιδρυμάτων εξωτερικού θα πρέπει να επιλέξουν τύπο επιβάτη ΝΕΟΣ ή ΕΝΗΛΙΚΑΣ.

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο στους κατόχους εισιτηρίων αριθμημένων καθισμάτων (κατηγορία Pullman Seat (airplane type).

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (διάστημα 5 μηνών)​
Όλες οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική σελίδα από Νοέμβριο έως τέλος Μαρτίου (διάστημα 5 μηνών) και αφορούν ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από Νοέμβριο έως τέλος Δεκεμβρίου, υπάγονται στις εκπτωτικές τιμές της προσφοράς Early booking. Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται και δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή όπως επίσης δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (Open Tickets). Τα ακυρωτικά τέλη είναι 100% της συνολικής τιμής. Σας συνιστούμε την σύναψη ταξιδιωτικής ασφάλειας για την περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε το ταξίδι λόγω ανωτέρας βίας!​

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στις γραμμές εσωτερικού:
- Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου, μείον των ακυρωτικών τελών της goFerry.
- Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου, μείον των ακυρωτικών τελών της goFerry. 
- Από 6 ημέρες μέχρι και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου, μείον των ακυρωτικών τελών της goFerry.
-Την ίδια ημέρα της αναχώρησης δεν επιστρέφεται ο ναύλος

Στις γραμμές Αδριατικής:
-Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 40 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή 90% της αξίας του εισιτηρίου, μείον -10 Ευρώ, επιπλέον παρακράτηση των ακυρωτικών τελών της goFerry.
-Από 39 ημέρες μέχρι και 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 70% της αξίας του εισιτηρίου, μείον -10 Ευρώ, επιπλέον παρακράτηση των ακυρωτικών τελών της goFerry.
-Από 29 ημέρες μέχρι και 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου, μείον -10 Ευρώ, επιπλέον παρακράτηση των ακυρωτικών τελών της goFerry.
-Από 9 ημέρες μέχρι και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν είναι δυνατή η ακύρωση του εισιτηρίου και δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
-Την ίδια ημέρα της αναχώρησης ή μετά την αναχώρηση: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

Όροι που ισχύουν για τις γραμμές εσωτερικού και Αδριατικής:
H επιστροφή χρημάτων λαμβάνει χώρα έως και 6 μήνες μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Οι αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων γίνονται γραπτώς. Ακυρώσεις και επιστροφές μπορούν να διακανονιστούν μόνο μέσω της GOFERRY.GR. Tα λιμενικά πρακτορεία μπορούν να ακυρώσουν μία κράτηση μετά το πέρας του check-in χωρίς να επιστρέψουν χρήματα. H ναυτιλιακή εταιρία έχει το δικαίωμα να κρατήσει όλο το ποσό του εισιτηρίου αν ο επιβάτης διακόψει το ταξίδι του σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι, εκτός και αν η διακοπή οφείλεται σε αρρώστια, ατύχημα ή ανώτερη βία.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:
Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση, εκτός εάν επιβεβαιωθεί η ημερομηνία αναχώρησης και εκδοθεί Κάρτα Επιβίβασης. Κατά την επιβίβαση, επιδεικνύετε τη κάρτα επιβίβασης στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου που διενεργούν τον έλεγχο.
Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται με ακυρωτικά 100%.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Επιβάτες με ανοιχτή επιστροφή πρέπει να κάνουν αρκετά έγκαιρα κράτηση για την επιστροφή τους και μόνο μέσω των κεντρικών και λιμενικών γραφείων της ναυτιλιακής εταιρίας. O συνολικός ναύλος υπολογίζεται με βάση τη χαμηλή περίοδο του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Σε περίπτωση που ταξιδεύει σε μεσαία ή υψηλή περίοδο ή κατά την περίοδο ισχύος ενός νέου ναύλου, υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του προπληρωμένου ναύλου. Σε περιόδους αιχμής, η ναυτιλιακή εταιρία δεν εγγυάται κράτηση θέσεως και δεν έχει ευθύνη στη μεταφορά του επιβάτη.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ή ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως το σημείο έκδοσης του εισιτηρίου (GOFERRY) ή τη ναυτιλιακή εταιρία. Σ' αυτήν την περίπτωση, ο επιβάτης λαμβάνει εισιτήριο από το λιμάνι κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου. Σημείωση: O επιβάτης πρέπει να έχει μαζί του στο check-in ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύουν ότι είναι ο πραγματικός κάτοχος του εισιτηρίου.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ (π.χ. ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ:
Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με έκδοση Κάρτας Επιβίβασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα λιμενικά γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.
Συνιστούμε στον επιβάτη/χρήστη να ενημερώνεται κατευθείαν από τη ναυτιλιακή εταιρία ή την αρμόδια ναυτιλιακή αρχή για τη πραγματοποίηση ή μη του δρομολογίου. Στις περιπτώσεις που ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), η GOFERRY δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν νοείται καμία διεκδίκηση αποζημίωσης εκ μέρους του χρήστη/επιβάτη.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Η εταιρεία θα κάνει κάθε προσπάθεια για να τηρήσει τα δρομολόγια που αναφέρονται στο φυλλάδιο. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους εφόσον παραστεί ανάγκη.
Η διάρκεια του ταξιδίου αναφέρεται στο χρόνο που μεσολαβεί από την έξοδο από τον λιμένα αναχώρησης έως την είσοδο στο λιμένα άφιξης.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα πλοία της εφόσον κριθεί απαραίτητο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εκπτώσεων εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Τα αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Τα περισσότερα πλοία διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους/καμπίνες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες.  Τα άτομα αυτά πρέπει να δηλώνονται κατά τη προσέλευση του χρήστη/επιβάτη στο Check-in της εταιρίας ώστε να τύχουν ειδικής Φροντίδας.

ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
Τα πλοία διαθέτουν ειδικούς χώρους διαμονής κατοικίδιων. Ο αριθμός αυτών είναι περιορισμένος, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης στα Check-in της εταιρίας. Πολλές εταιρίες χρεώνουν κάποιο αντίτιμο για τη διαμονή των κατοικίδιων στο πλοίο. Για λόγους υγιεινής, απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε άλλες καμπίνες (εκτός των ειδικών), στα μπαρ, τα εστιατόρια και τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του. Τα πλοία παρέχουν ειδικό χώρο για την καθημερινή υγιεινή των κατοικίδιων. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

CAMPING ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ (camping all inclusive)
Το camping all inclusive ισχύει όλο το χρόνο. Παρέχεται εσωτερική καμπίνα για τους επιβάτες και χώρο στο κλειστό γκαράζ για το τροχόσπιτο ή το αυτοκινούμενο όχημά σας με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Συνιστάται η έγκαιρη κράτηση θέσεων γιατί ο χώρος all inclusive camping είναι περιορισμένος. Παρακαλούνται οι επιβάτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς που αφορούν το camping all inclusive, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πάνω στα πλοία.
Παρακαλούμε όπως παρουσιαστείτε στα σημεία επιβίβασης τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν την αναχώρηση. Μετά από αυτό το διάστημα, η ναυτιλιακή εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην σας προσφέρει αυτή την υπηρεσία ή να ακυρώσει την κράτηση χωρίς οποιαδήποτε επιστροφή ναύλου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ
Οι επιβάτες που έχασαν ή βρήκαν κάποιο αντικείμενο, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τη Ρεσεψιόν του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και απαραίτητα πριν την αποβίβαση από το πλοίο. Για οποιαδήποτε πληροφορία μετά την αποβίβαση, μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά Γραφεία της ναυτιλιακής Εταιρείας

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές. Οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάζουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του. Μετά την επιβίβαση δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπεύθυνων Αξιωματικών του πλοίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ματαιώσει το ταξίδι του μετά την επιβίβασή του, πρέπει να μεταφέρει εκτός του πλοίου τις αποσκευές του και το όχημά του (εφόσον αυτό είναι δυνατόν). Εάν έχετε μαζί σας όπλο, παρακαλούμε να το δηλώσετε κατά την επιβίβαση.

ΝΟΜΟΣ 3730 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Με βάση τον υπ. αρ. 3730 νόμο του Υπουργείου Υγείας, από 1η Ιουλίου απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες των πλοίων μας. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ
Σύμφωνα με τη Διεθνή Οδηγία S.O.L.A.S., το Π.Δ. 23/99 της Ελληνικής Πολιτείας και την Κοινοτική Οδηγία 98/41, τη στιγμή της κράτησής σας είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση των παρακάτω στοιχείων : Επώνυμο, Όνομα (Αρχικά), Φύλο, Χαρακτηριστικό ηλικίας (Ενήλικας - Παιδί - Βρέφος), Τύπος οχήματος και Αριθμός κυκλοφορίας (όταν ταξιδεύει όχημα). Για τους επιβάτες, οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι / κάτοικοι χώρας - μέλους της Ε.Ε. απαιτούνται επιπλέον: Υπηκοότητα, Αριθμός Διαβατηρίου και Ημερομηνία Γέννησης. Στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες συνιστούμε να το δηλώσουν κατά την κράτηση θέσεων.
Αν για οποιοδήποτε λόγo ματαιωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα του πλοίου, επιστρέφεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου χωρίς καμία άλλη υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρίας προς τον επιβάτη.
Η πλοιοκτήτρια εταιρία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του Υ.Ε.Ν. να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.
Τα δρομολόγια, οι τιμές και οι όροι ταξιδιού υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται στα προγράμματα δρομολογίων υποδηλώνουν τον χρόνο άφιξης των πλοίων στον προλιμένα.
Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες, ή εντολές του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) ή των λιμενικών αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Σημείωση
Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις της ναυτιλιακής εταιρίας, είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί για το ηλεκτρονικό σύστημα της Goferry. Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις, εμφανίζονται στο προτελευταίο "βήμα" και πριν τη πληρωμή/εξόφληση της κράτησης και προϋποθέτουν αποδοχή για την ολοκλήρωση αυτής.
Σε περίπτωση διαφωνιών που προκύψουν από την ερμηνεία των όρων και προϋποθέσεων, δηλώνεται ρητά ότι οι όροι του πρακτορείου (Goferry) υπερισχύουν αυτών της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρίας.

 
Copyright © 2010 goferry.gr® | All rights reserved Powered by: Protostep Ltd.
Web Development & Web Design by webprofile