Ελληνικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Γερμανικά: 0049 22159988995 (τοπική χρέωση Γερμανίας)
Αγγλικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Βρίσκεστε εδώ :: Goferry » Nel Lines » Όροι Ταξιδιού »


ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι έκδοσης εισιτηρίου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για λόγους ασφαλείας, κατά την  έκδοση εισιτηρίου, είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή των κατωτέρω στοιχείων:

1. Το πλήρες επώνυμο του επιβάτη
2. Το όνομα ή το πρώτο γράμμα του ονόματός του
3. Το φύλο: Άνδρας - Γυναίκα
4. Το τηλέφωνο επικοινωνίας του επιβάτη εφόσον το επιθυμεί
5. Η ηλικία με την έννοια

ΒΡΕΦΟΣ = έως τεσσάρων ετών,
ΠΑΙΔΙ = έως δέκα ετών (καταβάλει ναύλο ίσο με το 50% της αντίστοιχης θέσεως ),
ΕΝΗΛΙΚΑΣ = άνω των δέκα ετών.

5. Η έκδοση εισιτηρίου είναι υποχρεωτική για όλες τις παραπάνω κατηγορίες επιβατών, ακόμη και στην περίπτωση που εκδίδεται εισιτήριο μηδενικής αξίας.
6. Τα άτομα που χρήζουν Ειδικής Φροντίδας θα πρέπει να το δηλώνουν στον πράκτορα κατά την έκδοση του εισιτηρίου τους.
7. Η επιβίβαση στο πλοίο γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου (check-in).
Στους επιβάτες ή τα οχήματά τους, που φέρουν εισιτήρια τα οποία  δεν ισχύουν για το συγκεκριμένο δρομολόγιο και πλοίο ΔΕΝ θα τους επιτρέπεται η επιβίβαση.

* Για την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας σας παρακαλούμε όπως προσέρχεστε εγκαίρως στο σημείο επιβίβασης, εφοδιασμένοι με το εισιτήριό σας και να τηρείτε τα παραπάνω.

Όροι εισιτηρίου επιβάτη

1. Το εισιτήριο αυτό είναι ατομικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι που εκδόθηκε.
2. Το ναύλο δεν περιλαμβάνει αντίτιμο τροφοδοσίας.
3. Παιδιά ηλικίας μέχρι 4 χρόνων ταξιδεύουν δωρεάν και δεν δικαιούνται κλίνη, ενώ παιδιά από 5-10 χρονών πληρώνουν το μισό εισιτήριο και δικαιούνται κλίνη.
4. Ο κομιστής ολόκληρου εισιτηρίου δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν αποσκευές μέχρι 40 κιλών ή 1 κ. μ.
5. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμό του.
6. Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσκευών του η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλειά τους.
7. Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στο λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη.
8. Η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των λιμενικών αρχών ή σε λόγου ανωτέρας βίας.
9. Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
10. Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών διατάξεων.
11. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου.
12. Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον Πλοίαρχο ή στον Ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές.
13. Αν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα του πλοίου επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου χωρίς άλλη υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρίας προς τον επιβάτη.
14. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

- 0% ακυρωτικά τέλη σε περίπτωση μη εκτέλεσης του δρομολογίου για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες).
- 60 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά τέλη.
- Από 60 έως 15 μέρες πριν την αναχώρηση: Παρακράτηση 50% της αξίας των εισιτηρίων.
- 15 μέρες πριν έως την αναχώρηση ή μετά την αναχώρηση του πλοίου Παρακράτηση 100% της αξίας των εισιτηρίων.

ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
- Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου μετά επιστροφής και εφόσον ο επιβάτης έχει ταξιδέψει το ένα σκέλος του ταξιδιού, θα χρεώνεται με την αξία του ναύλου απλής μετάβασης και θα του επιστρέφεται η διαφορά από τον μετά επιστροφής ναύλο, σύμφωνα με τους παραπάνω χρονικούς περιορισμούς ακύρωσης.
- Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης του εισιτηρίου μετά επιστροφής, ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που προαναφέρονται.
- H επιστροφή χρημάτων λαμβάνει χώρα έως και 12 μήνες μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Οι αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων γίνονται γραπτώς. Ακυρώσεις και επιστροφές μπορούν να διακανονιστούν μόνο μέσω της GOFERRY. Tα λιμενικά πρακτορεία μπορούν να ακυρώσουν μία κράτηση μετά το πέρας του check-in χωρίς να επιστρέψουν χρήματα.
H ναυτιλιακή εταιρία έχει το δικαίωμα να κρατήσει όλο το ποσό του εισιτηρίου αν ο επιβάτης διακόψει το ταξίδι του σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι, εκτός και αν η διακοπή οφείλεται σε αρρώστια, ατύχημα ή ανώτερη βία.
- Ως ημερομηνία έναρξης των όρων ακύρωσης λαμβάνεται η πρώτη ημερομηνία αναχώρησης του επιβάτη/χρήστη ανεξάρτητα της ημερομηνίας επιστροφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκπτωτικά εισιτήρια (Early Booking, προσφορά χειμώνα και άλλες τυχόν ειδικές προσφορές) δεν ακυρώνονται (100% ακυρωτικά τέλη) αλλά είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας αναχώρησης.

Σημαντική σημείωση: Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις της ναυτιλιακής εταιρίας, είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί για το ηλεκτρονικό σύστημα της Goferry. Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις, εμφανίζονται στο προτελευταίο "βήμα" και πριν τη πληρωμή/εξόφληση της κράτησης και προϋποθέτουν αποδοχή για την ολοκλήρωση αυτής.

Σε περίπτωση διαφωνιών που προκύψουν από την ερμηνεία των όρων και προϋποθέσεων, δηλώνεται ρητά ότι οι όροι του πρακτορείου (Goferry) υπερισχύουν αυτών της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρίας.
/erwtoapanthseis.html
/16-people-gr.html
/giati-goferry.html
Copyright © 2010 goferry.gr® | All rights reserved Powered by: Protostep Ltd.
Web Development & Web Design by webprofile