Ελληνικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Γερμανικά: 0049 22159988995 (τοπική χρέωση Γερμανίας)
Αγγλικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Βρίσκεστε εδώ :: Goferry » Endeavor Lines » Όροι Ταξιδίου »


Όροι Ταξιδίου

Οι Επιβάτες, τα οχήματα και οι αποσκευές τους μεταφέρονται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Τη σύμβαση Αθήνας 1974 για τις θαλάσσιες μεταφορές των επιβατών και των αποσκευών τους.
Τον Ελληνικό Ιδιωτικό Ναυτικό Κώδικα.
Τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς της εταιρείας ENDEAVOR LINES, αντίγραφο των οποίων είναι διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί.
Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν εξαιρέσεις και περιορισμούς στην ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου επιβατών, ζημιά ή απώλεια οχημάτων ή αποσκευών και καθυστερήσεις ή απόκλιση της πορείας. Συγκεκριμένα, η Σύμβαση της Αθήνας 1974 περιλαμβάνει περιορισμούς στην ευθύνη της Εταιρείας αναφορικά με την απώλεια ή ζημιά των αποσκευών ή των συνοδευόμενων οχημάτων. Σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από κάθε επιβάτη την στιγμή της κράτησης : Επίθετο, Όνομα ή Αρχικό, Φύλο, Ηλικία ή Ημερομηνία Γέννησης ή Ηλικιακή Ομάδα (Ενήλικος, Παιδί, κτλ.). Επίσης ο τύπος οχήματος και ο Αριθμός Κυκλοφορίας του πρέπει επίσης να δηλώνονται. Άτομα εθνικότητας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να δηλώνουν τον αριθμό του διαβατηρίου τους, την ημερομηνία λήξης καθώς και την ημερομηνία λήξης της άδειας παραμονής τους.

Διαδικασία Επιβίβασης και Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Οι επιβάτες πρέπει να έχουν στην κατοχή τους έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, με άδειες παραμονής όπου αυτές απαιτούνται από τις Ελληνικές ή τις Ιταλικές αρχές, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για τα οχήματα τους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη αν οι Αρχές δεν επιτρέψουν στον επιβάτη την επιβίβαση ή αποβίβαση από ή σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες ενώ θα ζητήσει την πληρωμή του ναύλου για την επιστροφή εάν δεν επιτραπεί η αποβίβαση. Ακύρωση λόγω έλλειψης έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων δεν θεωρείται «ανωτέρα βία». Ο επιβάτης υποχρεούται να καλύψει όποια πρόστιμα επιβληθούν από τις αρμόδιες Αρχές ως αποτέλεσμα των ανωτέρω. Οι επιβάτες οι οποίοι έχουν αγοράσει εισιτήρια με έκπτωση πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι δικαιούνται την εν λόγω έκπτωση κατά την επιβίβαση. Σε αντίθετη περίπτωση οι εκπρόσωποι της Εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες επιβίβασης δικαιούνται να αρνηθούν να δεχθούν τους επιβάτες ή/και τα οχήματα στο πλοίο εκτός εάν καταβληθεί η προβλεπόμενη διαφορά ναύλου.

Τιμές - Εισιτήρια

Οι τιμές αναφέρονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές των εισιτηρίων δεν συμπεριλαμβάνονται τα γεύματα, τα ποτά και τα τέλη ή έξοδα επιβίβασης και αποβίβασης.
Κρατήσεις και Ειδικοί Όροι
Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μέσω όλων των Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, των Γραφείων της Εταιρείας, των Γενικών Πρακτόρων Πωλήσεων της Εταιρείας και τους Λιμενικούς Πράκτορες. Ειδικοί όροι ισχύουν για γκρουπ, φορτηγά, εμπορικά και ασυνόδευτα οχήματα.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Γίνονται δεκτά για μεταφορά ως φορτίο μόνο κατόπιν καταβολής 50% επιπλέον χρέωσης επί του εισιτηρίου για τα "Συνοδευόμενα Οχήματα". Στο λιμάνι επιβίβασης θα εκδοθεί φορτωτική για τα ασυνόδευτα οχήματα, όπου και θα πρέπει να καταβληθούν τυχόν χρεώσεις. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας ή τους πράκτορές της. Το εισιτήριο είναι ονομαστικό και αυστηρά προσωπικό. Δε μεταβιβάζεται και ισχύει για ένα χρόνο και μόνο για τη θέση και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε. Για οποιεσδήποτε αλλαγές, οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο στο οποίο προμηθεύτηκαν το εισιτήριο τους ή στα γραφεία επιβίβασης της Εταιρείας.

Εισιτήρια Επιστροφής με Ανοικτή Ημερομηνία

Οι κάτοχοι εισιτηρίων με ανοιχτή ημερομηνία επιστροφής οφείλουν να φροντίσουν για την εξασφάλιση θέσεων εγκαίρως, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή στους τοπικούς πράκτορες της Εταιρείας. Τα εισιτήρια αυτά ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους. Για τα συγκεκριμένα εισιτήρια, οι τιμές υπολογίζονται με βάση τις τιμές χαμηλής περιόδου και οι επιβάτες οφείλουν να καταβάλουν την πιθανή διαφορά εφόσον τελικά το ταξίδι πραγματοποιηθεί κατά τη μεσαία ή υψηλή περίοδο ή σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας.

Απώλεια Εισιτηρίου

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, λόγω κλοπής ή απλής απώλειας, ο δικαιούχος επιβάτης οφείλει να το αναφέρει αμέσως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας με λεπτομέρειες για το απολεσθέν εισιτήριο ή τουλάχιστον την ονομασία και τη διεύθυνση του γραφείου εκδόσεως, τα ονόματα των επιβατών που είναι καταγεγραμμένα στο εισιτήριο και την ημερομηνία αγοράς. Ο ναύλος των εισιτηρίων αυτών επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση που βρεθεί αχρησιμοποίητο το εισιτήριο στον έλεγχο που διενεργεί η εταιρεία στο τέλος κάθε χρόνου, και με την προϋπόθεση ότι είχε αγοραστεί νέο εισιτήριο σε αντικατάσταση του παλαιού. Αντικατάσταση απολεσθέντων εισιτηρίων γίνεται μόνο με την καταβολή του προβλεπόμενου ναύλου.

Ακυρώσεις και Επιστροφή Ναύλου

Εκτός από περιπτώσεις αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας η ακύρωση εισιτηρίων με συγκεκριμένη ημερομηνία ταξιδιού υπόκειται στα ακόλουθα ακυρωτικά:
Μέχρι 30 ημέρες πριν την ημερομηνία ταξιδιού: επιστροφή ολόκληρου του ναύλου.
Από 29 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% του ναύλου.
Από 6 έως και 24 ώρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 50% του ναύλου.
Την ημέρα της αναχώρησης ή λόγω μη εμφάνισης για επιβίβαση (No Show) δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
Επιστροφή ναύλου: Επιστροφή ναύλου γίνεται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης του εισιτηρίου με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία της ακύρωσης επιβεβαιώνεται στο εισιτήριο με τη σφραγίδα και την υπογραφή υπεύθυνου γραφείου (ταξιδιωτικό πρακτορείο ή λιμενικό πρακτορείο της εταιρίας).

Εκπτώσεις

Όλες τις εκπτώσεις που παρέχονται από την Εταιρεία για εισιτήρια μετ' επιστροφής, νήπια, παιδιά, νέους, ηλικιωμένους κλπ θα τις βρείτε στη σελίδα 2. Κατά την κράτηση των εισιτηρίων θα πρέπει οι επιβάτες να αναφέρουν οτι επιθυμούν να κάνουν χρήση των εκπτώσεων που δικαιούνται. Οι λιμενικές αρχές και το προσωπικό θα επιβεβαιώσουν την ισχύ των εκπτώσεων και τις διαστάσεις των οχημάτων και θα πρέπει οι πελάτες να καταβάλλουν τη διαφορά στο ναύλο αν διαπιστωθούν τυχόν ανακρίβειες.
Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές και δεν εφαρμόζονται αναδρομικά.

Παιδιά

Ένα παιδί έως 4 ετών σε κάθε οικογένεια δικαιούται δωρεάν εισιτήριο, στη θέση INF/ZINF. Επιπλέον παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών της ίδιας οικογένειας: 50% έκπτωση του σχετικού ναύλου. Παιδιά ηλικίας από 4 έως και 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων. Τα παιδιά πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από ενήλικα.

CAMPING ON BOARD

Το camping on board ισχύει από 1ης Απριλίου έως 31ης Οκτωβρίου. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με camping on board μπορούν να χρησιμοποιούν όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα τροχόσπιτα είναι δωρεάν. Το camping on board, είναι μια υπηρεσία ελεγχόμενη από τις τοπικές Λιμενικές Αρχές.
Για λόγους ασφαλείας η χρήση φιαλών προπανίου ή άλλων εύφλεκτων υλικών μαγειρέματος ή θέρμανσης απαγορεύεται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Κοινόχρηστοι χώροι
Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου αλλά δεν επιτρέπεται να κοιμούνται ή να τρώνε σε αυτούς εκτός αν ο συγκεκριμένος χώρος προορίζεται γι’ αυτόν τον σκοπό.

Κατοικίδια Ζώα

Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους τα κατοικίδια μεταφέρονται δωρεάν. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στις καμπίνες και σε όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας. Επίσης, οι ιδιοκτήτες τους είναι υπεύθυνοι για τη σίτηση και υγιεινή τους.

Αποσκευές και Προσωπικά Αντικείμενα

Όλες οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα μπορούν να κατατεθούν στο Λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αποσκευές, αντικείμενα ή χρήματα που έχουν παραμείνει στις καμπίνες ή σε κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

Επιβάτες με Ειδικές Ανάγκες

Οι επιβάτες με ειδικές ανάγκες πρέπει να πληροφορούν τον επιλιμένιο πράκτορα και τον Αρχιλογιστή του πλοίου την στιγμή της επιβίβασης. Τα πλοία της εταιρείας διαθέτουν καμπίνες ειδικά σχεδιασμένες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Λόγω του περιορισμένου αριθμού τους οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται όσο το δυνατό νωρίτερα.

Περιορισμένη Ευθύνη

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των προγραμμάτων, ωραρίων και των τιμών που δημοσιεύονται στον επίσημο τιμοκατάλογο. Ωστόσο, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ωράρια ή να αντικαταστήσει ένα πλοίο με άλλο. Σε περίπτωση μεταβολής της τιμής των καυσίμων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση ή να εισπράξει επίναυλο. Σε περίπτωση που κάποιο ταξίδι ακυρωθεί εξαιτίας άμεσης ευθύνης της εταιρείας, η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πελάτες που είναι κάτοχοι εισιτηρίων, να ταξιδεύσουν με πλοίο άλλης εταιρείας διαφορετικά, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του τιμήματος του εισιτηρίου που δε χρησιμοποιήθηκε, χωρίς άλλες υποχρεώσεις εκ μέρους της εταιρείας.
Για οποιαδήποτε διαφορά είναι αρμόδια τα δικαστήρια του Πειραιά.

Οδηγίες Επιβίβασης

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με την Endeavor Lines, θα πρέπει να σέβονται τις οδηγίες επιβίβασης. Οι επιβάτες με επιβεβαιωμένη κράτηση θα πρέπει να εμφανιστούν στο γραφείο του λιμένος τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση (3 ώρες για γκρουπ και ταξιδιώτες με τροχόσπιτα ή campers). Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης της θέσης τους σε άλλους επιβάτες.Σημείωση
Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις της ναυτιλιακής εταιρίας, είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί για το ηλεκτρονικό σύστημα της Goferry. Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις, εμφανίζονται στο προτελευταίο "βήμα" και πριν τη πληρωμή/εξόφληση της κράτησης και προϋποθέτουν αποδοχή για την ολοκλήρωση αυτής.
Σε περίπτωση διαφωνιών που προκύψουν από την ερμηνεία των όρων και προϋποθέσεων, δηλώνεται ρητά ότι οι όροι του πρακτορείου (Goferry) υπερισχύουν αυτών της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρίας.

/erwtoapanthseis.html
/16-people-gr.html
/giati-goferry.html
Copyright © 2010 goferry.gr® | All rights reserved Powered by: Protostep Ltd.
Web Development & Web Design by webprofile