Ελληνικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Γερμανικά: 0049 22159988995 (τοπική χρέωση Γερμανίας)
Αγγλικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Βρίσκεστε εδώ :: Goferry » Anek Lines » Όροι Ταξιδιού »


Anek Lines


Γενικοί Όροι Διεθνών Γραμμών

ANEK LINES - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι υποχρεωτική, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για να είναι δυνατή η καταγραφή, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται:
- ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ
- ΤΟ ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ
- Η ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΑΣ-ΠΑΙΔΙ-ΒΡΕΦΟΣ
Για τους επιβάτες - μη υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούνται επιπλέον:
- Υπηκοότητα.
- Αριθμός διαβατηρίου.
Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο Check-in τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παιδιά μέχρι 4 ετών εκδίδουν μηδενικό εισιτήριο (κατηγορία infant) και μόνο στη Οικονομική θέση (Deck Space). Τα εισιτήρια ισχύουν για 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Οι φοιτητικές τιμές ισχύουν μόνο για κατόχους φοιτητικής κάρτας που σπουδάζουν σε Ελληνικά ιδρύματα. Οι φοιτητές ιδρυμάτων εξωτερικού θα πρέπει να επιλέξουν τύπο επιβάτη ΝΕΟΣ ή ΕΝΗΛΙΚΑΣ.

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο στους κατόχους εισιτηρίων αριθμημένων καθισμάτων (κατηγορία Pullman Seat (airplane type).

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 01 ΣΕΠ. 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ):
Όλες οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική σελίδα της GoFerry.gr, GoFerry.de και Go-Gerry.com από 01 Σεπ. 2015 έως 31 Δεκεμβριου 2016 και αφορούν ταξίδια της Anek Lines (Αδριατική) που θα πραγματοποιηθούν  31 Δεκεμβρίου 2015, υπάγονται στις εκπτωτικές τιμές της προσφοράς (προσφορά φθινοπώρου). Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται και δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή. Τα ακυρωτικά τέλη είναι 100% της συνολικής τιμής.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 01 ΣΕΠΤ. 2015 ΕΩΣ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ):
Όλες οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική σελίδα της GoFerry.gr, GoFerry.de και Go-Gerry.com από 01 Σεπτεμβρίου έως 29 Φεβρουαρίου 2016 και αφορούν ταξίδια της Anek Lines (Αδριατική) που θα πραγματοποιηθούν από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, υπάγονται στις εκπτωτικές τιμές της προσφοράς Early booking. Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται και δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή. Τα ακυρωτικά τέλη είναι 100% της συνολικής τιμής.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στις γραμμές εσωτερικού:
- Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.
- Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.
- Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.
- 0% ακυρωτικά τέλη σε περίπτωση μη εκτέλεσης του δρομολογίου για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες).
- Η εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από 12 ώρες ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά την επιβίβαση.

Στις γραμμές Αδριατικής:
- 30 ημέρες πριν την αναχώρηση: Παρακράτηση 10% της αξίας των εισιτηρίων ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Από 30 ημέρες έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Παρακράτηση 25% της αξίας των εισιτηρίων ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη αναχώρηση.
- Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 1 ημέρα πριν την αναχώρηση: Παρακράτηση 50% της αξίας των εισιτηρίων ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη αναχώρηση.
- Η εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από 24 ώρες ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά την επιβίβαση.

Και για τις 2 γραμμές (εσωτερικου και Αδριατικης):
- Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου μετά επιστροφής και εφόσον ο επιβάτης έχει ταξιδέψει το ένα σκέλος του ταξιδιού, θα χρεώνεται με την αξία του ναύλου απλής μετάβασης και θα του επιστρέφεται η διαφορά από τον μετά επιστροφής ναύλο, σύμφωνα με τους παραπάνω χρονικούς περιορισμούς ακύρωσης.
- Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης του εισιτηρίου μετά επιστροφής, ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που προαναφέρονται.
- H επιστροφή χρημάτων λαμβάνει χώρα έως και 6 μήνες μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Οι αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων γίνονται γραπτώς. Ακυρώσεις και επιστροφές μπορούν να διακανονιστούν μόνο μέσω της GOFERRY. Tα λιμενικά πρακτορεία μπορούν να ακυρώσουν μία κράτηση μετά το πέρας του check-in χωρίς να επιστρέψουν χρήματα.
- H ναυτιλιακή εταιρία έχει το δικαίωμα να κρατήσει όλο το ποσό του εισιτηρίου αν ο επιβάτης διακόψει το ταξίδι του σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι, εκτός και αν η διακοπή οφείλεται σε αρρώστια, ατύχημα ή ανώτερη βία.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους. Ο ναύλος επιστροφής υπολογίζεται πάντα με βάση το ναύλο της χαμηλής περιόδου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει (επιστρέψει) σε μέση ή υψηλή περίοδο, οφείλει να εκδώσει συμπληρωματικό εισιτήριο, καταβάλλοντας την διαφορά. Στην περίπτωση δε που το ισχύον ναυλολόγιο, στην διάρκεια του ανοικτού εισιτηρίου έχει τροποποιηθεί, οι επιβάτες οφείλουν να καταβάλουν την διαφορά. Οι επιβάτες με εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας, οφείλουν να προβαίνουν εγκαίρως σε κράτηση θέσεως, διαφορετικά η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν δεν υπάρχει προς διάθεση η επιθυμητή θέση. Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί κάποιο εισιτήριο που έχει εξαρχής εκδοθεί ως εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας, τότε ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή του ναύλου, η οποία μπορεί να γίνει μόνο από το πρακτορείο έκδοσης και όχι από οποιοδήποτε άλλο γραφείο. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης εκδώσει εισιτήριο συγκεκριμένης ημερομηνίας το οποίο στη συνέχεια μετατραπεί σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας και δεν χρησιμοποιηθεί, τότε επιβάλλονται ακυρωτικά σύμφωνα με τους γενικούς όρους ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ της Εταιρίας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Επιβάτες με ανοιχτή επιστροφή πρέπει να κάνουν αρκετά έγκαιρα κράτηση για την επιστροφή τους και μόνο μέσω των κεντρικών και λιμενικών γραφείων της ναυτιλιακής εταιρίας. O συνολικός ναύλος υπολογίζεται με βάση τη χαμηλή περίοδο του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Σε περίπτωση που ταξιδεύει σε μεσαία ή υψηλή περίοδο ή κατά την περίοδο ισχύος ενός νέου ναύλου, υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του προπληρωμένου ναύλου. Σε περιόδους αιχμής, η ναυτιλιακή εταιρία δεν εγγυάται κράτηση θέσεως και δεν έχει ευθύνη στη μεταφορά του επιβάτη.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ή ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως το σημείο έκδοσης του εισιτηρίου (GOFERRY) ή τη ναυτιλιακή εταιρία. Σ' αυτήν την περίπτωση, ο επιβάτης λαμβάνει εισιτήριο από το λιμάνι κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου.
Σημείωση: O επιβάτης πρέπει να έχει μαζί του στο check-in ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύουν ότι είναι ο πραγματικός κάτοχος του εισιτηρίου.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ (π.χ. ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ: Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με έκδοση Κάρτας Επιβίβασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα λιμενικά γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου. Συνιστούμε στον επιβάτη/χρήστη να ενημερώνεται κατευθείαν από τη ναυτιλιακή εταιρία ή την αρμόδια ναυτιλιακή αρχή για τη πραγματοποίηση ή μη του δρομολογίου. Στις περιπτώσεις που ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), η GOFERRY δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν νοείται καμία διεκδίκηση αποζημίωσης εκ μέρους του χρήστη/επιβάτη.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Η εταιρεία θα κάνει κάθε προσπάθεια για να τηρήσει τα δρομολόγια που αναφέρονται στο φυλλάδιο. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους εφόσον παραστεί ανάγκη. Η διάρκεια του ταξιδίου αναφέρεται στο χρόνο που μεσολαβεί από την έξοδο από τον λιμένα αναχώρησης έως την είσοδο στο λιμένα άφιξης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα πλοία της εφόσον κριθεί απαραίτητο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εκπτώσεων εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Τα αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Τα περισσότερα πλοία διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους/καμπίνες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα αυτά πρέπει να δηλώνονται κατά τη προσέλευση του χρήστη/επιβάτη στο Check-in της εταιρίας ώστε να τύχουν ειδικής Φροντίδας.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
Τα πλοία διαθέτουν ειδικούς χώρους διαμονής κατοικίδιων. Ο αριθμός αυτών είναι περιορισμένος, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης στα Check-in της εταιρίας. Πολλές εταιρίες χρεώνουν κάποιο αντίτιμο για τη διαμονή των κατοικίδιων στο πλοίο. Τα κατοικίδια θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με το σχετικό έγκυρο βιβλιάριο υγείας τους. Όταν τα κατοικίδια ζώα βρίσκονται εκτός των ειδικών κλωβών φύλαξής τους θα πρέπει να φέρουν φίμωτρο, να είναι δεμένα και να συνοδεύονται από τον/την ιδιοκτήτη/ ιδιοκτήτριά τους. Απαγορεύεται ρητώς η παραμονή των ζώων στις καμπίνες, στα εστιατόρια, στα bar και γενικά σε όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των πλοίων. Οι συνοδοί - ιδιοκτήτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη φροντίδα και την ασφάλεια των κατοικίδιων ζώων τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων που ισχύουν, καθώς και για τις τυχόν σωματικές και υλικές βλάβες που αυτά μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους. Τα πλοία παρέχουν ειδικό χώρο για την καθημερινή υγιεινή των κατοικίδιων. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά. Οι αναλυτικοί όροι μεταφοράς των κατοικίδιων ζώων εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του μεταφορέα και είναι διαθέσιμοι στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων.

CAMPING ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Το Camping στο πλοίο ισχύει από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου στα πλοία Κρήτη Ι, Κρήτη ΙΙ, Olympic Champion και Hellenic Spirit. Οι επιβάτες με τροχόσπιτα ή Campers οφείλουν να παρουσιάζονται στο γραφείο επιβίβασης το αργότερο 2,1/2 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης του πλοίου. Καθυστερημένη άφιξη του Camper ή τροχόσπιτου, πιθανόν να μην επιτρέψει τη φόρτωση του στο ανοικτό κατάστρωμα. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με Camper, μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου (Bar, εστιατόρια, σαλόνια κ.τ.λ.) και τους παρέχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα στα Camper τους. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση υγραερίου ή άλλου καυσίμου, κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ
Οι επιβάτες που έχασαν ή βρήκαν κάποιο αντικείμενο, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τη Ρεσεψιόν του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και απαραίτητα πριν την αποβίβαση από το πλοίο. Για οποιαδήποτε πληροφορία μετά την αποβίβαση, μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά Γραφεία της ναυτιλιακής Εταιρείας.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές. Οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάζουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του. Μετά την επιβίβαση δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπεύθυνων Αξιωματικών του πλοίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ματαιώσει το ταξίδι του μετά την επιβίβασή του, πρέπει να μεταφέρει εκτός του πλοίου τις αποσκευές του και το όχημά του (εφόσον αυτό είναι δυνατόν). Εάν έχετε μαζί σας όπλο, παρακαλούμε να το δηλώσετε κατά την επιβίβαση.

ΝΟΜΟΣ 3730 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Με βάση τον υπ’ αρ. 3730 νόμο του Υπουργείου Υγείας, από 1η Ιουλίου απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες των πλοίων μας. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών (χωρίς αυτοκίνητο), υπάρχει ειδικό λεωφορείο από και προς: Αθήνα, Πειραιά και Πάτρα. Η χρήση του λεωφορείου, γίνεται με οικονομική επιβάρυνση του επιβάτη. Για πληροφορίες, κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίου, μπορείτε να απευθυνθείτε : α) Από Πάτρα για Αθήνα - Πειραιά: Στη Reception και στο λογιστήριο του πλοίου. β) Από Πειραιά - Αθήνα για Πάτρα : - Ακτή Κονδύλη 22, Πειραιάς - Τηλ. : 210 41 97 430. - Λ. Αμαλίας 48, Σύνταγμα - Τηλ.: 210 32 33 119.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του.
2. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου για τις εσωτερικές γραμμές και δύο (2) ώρες για τις διεθνείς και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς λιμένα εφόσον είναι μεγαλύτερος του μεταφορέα. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την φόρτωση τους στο πλοίο και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να εισέρχονται και να παραμένουν στο χώρο οχημάτων.

ΚΟΙΝΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών.
2. Σε περίπτωση απώλειας, το εισιτήριο επιβάτη ή η απόδειξη μεταφοράς οχήματος δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμο τους.
3. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του Υ.Ε.Ν. ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
4. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα μετά από έγκριση του Υ.Ε.Ν. να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.
5. Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από αυτήν ή εξ αφορμής αυτής υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Χανίων, ανεξαρτήτως από την νομική της βάση. Η μεταφορά, εσωτερική ή διεθνής, υπόκεινται στις διατάξεις και τα χρηματικά όρια ευθύνης α) της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών του 1974 και του πρωτοκόλλου αυτής του 1976 (ν. 1922/1991) και β) της Διεθνούς Σύμβασης των Βρυξελλών του 1924 και των πρωτοκόλλων αυτής του 1968 και 1979 (ν. 2107/1992) στο μέτρο που οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στη μεταφορά επιβατών και αποσκευών τους ή οχημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ελλάδα. Ειδικότερα η Σύμβαση Αθηνών συμπεριλαμβάνει εξαιρέσεις και όρια ευθύνης του μεταφορέα για ζημία που επήλθε σαν αποτέλεσμα θανάτου ή σωματικής βλάβης ή απώλειας ή ζημίας αποσκευών ή αυτοκινήτων. Επίσης συμφωνείται ότι η ευθύνη του μεταφορέα θα υπόκειται στη μέγιστη μείωση που προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγρ. 4 της παραπάνω Σύμβασης. Οι όροι μεταφοράς εσωτερικών γραμμών ισχύουν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ν. 3709/2008 «Δικαιώματα - Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις».
6. Η Εταιρεία και το πλοίο δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημίες πριν την επιβίβαση ή φόρτωση στο πλοίο, κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση από το πλοίο, καθώς και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.

Σημείωση
Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις της ναυτιλιακής εταιρίας, είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί για το ηλεκτρονικό σύστημα της Goferry. Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις, εμφανίζονται στο προτελευταίο "βήμα" και πριν τη πληρωμή/εξόφληση της κράτησης και προϋποθέτουν αποδοχή για την ολοκλήρωση αυτής.
Σε περίπτωση διαφωνιών που προκύψουν από την ερμηνεία των όρων και προϋποθέσεων, δηλώνεται ρητά ότι οι όροι του πρακτορείου (Goferry) υπερισχύουν αυτών της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρίας.
 
/erwtoapanthseis.html
/16-people-gr.html
/giati-goferry.html
Copyright © 2010 goferry.gr® | All rights reserved Powered by: Protostep Ltd.
Web Development & Web Design by webprofile