Ελληνικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Γερμανικά: 0049 22159988995 (τοπική χρέωση Γερμανίας)
Αγγλικά: 0030 2118008990 (τοπική χρέωση)
Βρίσκεστε εδώ :: Goferry » Όροι Χρήσης »


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Το goferry.gr, goferry.de, gosleep.gr, ticket.gr, flight.gr, islands.gr, είναι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ηλεκτρονικοί κόμβοι της εταιρίας «TAKT TOURS ΕΠΕ». Η τουριστική εταιρία «TAKT TOURS ΕΠΕ» έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους και λειτουργεί με την υπ. αρ. άδεια 0208Ε61000166200 του ΕΟΤ. Η «TAKT TOURS ΕΠΕ» είναι επίσημος συνεργάτης όλων των τουριστικών εταιριών που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των παραπάνω αναφερόμενων ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Η εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών της διευθύνσεων για λόγους συντομίας θα αναφέρεται παρακάτω με την ονομασία «Πρακτορείο».

Το «Πρακτορείο» είναι μεταπωλητής τουριστικών υπηρεσιών (κρατήσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ξενοδοχείων, καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων κ.ά.) και ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις πολιτικές των τουριστικών αυτών εταιρειών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Αυτές οι ηλεκτρονικές σελίδες μαζί με το περιεχόμενό τους συμπεριλαμβανομένου των κειμένων και των γραφικών, υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση, αποστολή ή να διανομή άνευ της έγγραφης άδειας του «Πρακτορείου». Μπορείτε ωστόσο να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο αυτών των σελίδων για προσωπική αλλά μη εμπορική χρήση. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το υλικό που περιέχεται στο εσωτερικό των ιστοσελίδων είναι η ιδιοκτησία της εταιρίας TAKT TOURS ΕΠΕ ή/και των θυγατρικών της. Το «Πρακτορείο» και τυχόν άλλα σήματα, τα λογότυπα και τα γραφικά της που εκτίθενται στις ιστοσελίδες του goferry.gr, goferry.de, ticket.gr, flight.gr, islands.gr είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρίας TAKT TOURS ΕΠΕ ή/και των θυγατρικών της.
Συμφωνείτε ότι ο χρήστης δεν θα μεταδώσει ή θα μεταφέρει οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδες, τα δεδομένα ή το περιεχόμενο που βρέθηκαν σε αυτή την ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή, server, σελίδα (site) ή άλλο μέσο για μαζική διανομή ή για χρήση προς εμπορικούς σκοπούς. Συμφωνείτε ότι ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο για να παρέμβει ή να προσπαθήσει να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία αυτής της ηλεκτρονικής σελίδας (site).

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Το «Πρακτορείο» δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτό το Site (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των περιγραφών ή/και ημερομηνιών) είναι απαλλαγμένες από λάθη ή/και παραλείψεις, Δηλώνουμε όμως ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή παραλείψεις από τη στιγμή που υποπέσουν στην αντίληψή μας ή μας υποδειχθούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Αποδέχεστε την οικονομική ευθύνη για όλες τις συναλλαγές που θα πραγματοποιήσετε για λογαριασμό σας ή για λογαριασμό τρίτου. Εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που δίνετε για εσάς ή τα μέλη της οικογενείας σας ή για τρίτα άτομα, είναι αληθή και ακριβή.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η κράτηση σας και οι συνθήκες κράτησης υπόκεινται σε υποχρεωτικές νομοθεσίες ή συμβάσεις που διέπονται για την εκτέλεση δρομολογίων και εφιστούμε ειδικά την προσοχή σας στη Σύμβαση των Αθηνών του 1974 που ορίζει σχετικά τις θαλάσσιες μεταφορές των επιβατών και των εμπορευμάτων και η οποία επιβάλλει τις υποχρεώσεις του μεταφορέα και καθορίζει τα όρια ευθύνης του.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι Όροι Κρατήσεων και οποιαδήποτε πράξη ή σύμβαση ακολουθήσει, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οι διαφορές που τυχόν προκύψουν υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.

ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σε περίπτωση διαφωνιών που προκύψουν από ερμηνεία όρων, δηλώνεται ρητά ότι οι όροι του «Πρακτορείου» υπερισχύουν αυτών της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρίας.

 

/erwtoapanthseis.html
/16-people-gr.html
/giati-goferry.html
Copyright © 2010 goferry.gr® | All rights reserved Powered by: Protostep Ltd.
Web Development & Web Design by webprofile